0 items / $0.00

White Satin Pebble Plates (set of three) #47

$495.00 Sold out

Image of White Satin Pebble Plates (set of three)  #47
  • Image of White Satin Pebble Plates (set of three)  #47

satin and matte white glaze
beautiful texture coming thru glaze
painterly quality
warm white stoneware

8"x7"
6.5"x5.14"
5.25"x4.25"